Sarjana tanpa Persaraan

Luis Leal
sarjana
tanpa
persaraan.

Yang ada
tarikh tamat
dan kutub
khanah.

Tak tersedar
kau terjemah
hikam kami
'Buaikan ilmu
dari mahdi,
kebumikannya
dalam lahdi.'

Kuala Lumpur, 28 Januari

0 kritik: