Tuan, Belajarlah Mengeja

Tuan, saya mahu ajar mengeja
P E bunyinya Pee
G U A M bacanya guwamm
sebut betul-betul, Pee-guwamm
mereka bukannya pejuang
P E bunyinya Pee
J U A N G bacanya juwang.

Tuan, ingat-ingatlah
S U bunyinya Suu
H A bacanya Haa
K A M pukulnya Kamm
sebut betul-betul
Suu-Haa-Kamm.

Bila tuan dipanggil
katakanlah, saya tersilap mengeja
orang yang tersilap
takkan dihukum
tapi dibetulkan
dihantar ke sekolah
belajar mengeja.

Kalau tuan sudah pandai mengeja
bolehlah tuan kembali bertugas.

Kuala Lumpur, 24 Julai