Membasuh Dendam

Tak kami basuh dendam
di tebing Nahar al-Urdun.

Derita masih likat
merah mengalir
dari Hasbani
yang membasuh luka
saudara kami di Lubnan.

Dari kaki Hermon
Banias mengalirkan
sisa kejahatan
kalian bangsat
pengecap kemurkaan Tuhan.

Kala Nahar al-Urdun
suci dari tangan kalian
kami rendam dendam
hingga hilang pendam.

Kuala Lumpur, 12 Mac.

0 kritik: